Studentenfonds

Wanneer kom je in aanmerking?

  • Als je een BOL student bent jonger dan 18 jaar en kunt aantonen dat jouw ouders/ verzorgers onvoldoende financiële middelen hebben waardoor jij niet de opleiding kunt volgen die jij wilt. Een inkomenstoets wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Leergeld. De aanvraag voor de toets dien je altijd zelf te doen via de website van Leergeld. Elk schooljaar opnieuw!
  • In uitzonderlijke gevallen kun je aanspraak maken op het Studentenfonds, wanneer je een BOL student bent van 18 jaar of ouder en kunt aantonen dat je onvoldoende financiële middelen hebt (ondanks studiefinanciering/aanvullende beurs). Een inkomenstoets is voorwaardelijk.
  • Wanneer je BOL student en reeds in een opleiding bent en als gevolg van bijzondere omstandigheden (ziekte, zwangerschap, handicap of familieomstandigheden) aantoonbaar studievertraging oploopt en geen recht (meer) hebt op een basisbeurs. Dit is niet leeftijdsgebonden.
  • Als je je als student bestuurlijk/maatschappelijk inzet in het belang van de school en financieel nadeel ondervindt omdat je niet of minder kunt bijverdienen.
  • Als je lid bent van de Studentenraad. Je kreeg van Gilde al een vergoeding voor je deelname. Dat blijft zo, alleen wordt dit nu meegenomen in deze wetgeving.

 

Declaratieformulier

Is er al contact geweest met het Gilde Studentenfonds en heb je per mail een positief besluit van ons ontvangen met daarin de gemaakte afspraken? Alleen dán kun je van onderstaande link gebruik maken om de kosten voor de leermiddelen, volgens afspraak terug te vragen.

Wat is daarvoor nodig? Ten eerste download je het declaratieformulier op deze pagina en vult de gegevens in de blauwe cellen in. Vervolgens upload je het formulier samen met de volgende documenten

  1. de brief/mail waaruit blijkt dat de leermiddelen gekocht moeten worden
  2. de factuur en het bankafschrift waaruit de aankoop en de betaling blijkt.

Bij akkoord wordt het aankoopbedrag geheel of gedeeltelijk terugbetaald. Je ontvangt hiervan bericht!

Download hier het declaratieformulier

Maak je keuze